Rose Oil


130.000 VNĐ

Peppermint Oil


50.000 VNĐ

Pine Oil


50.000 VNĐ

Sassi Oil


50.000 VNĐ

Orange Oil


50.000 VNĐ

Tea Tree Oil


80.000 VNĐ

Tinh Dau Gung


120.000 VNĐ

Coffee Essential Oil

Với hương thơm mà triệu người đều yêu thích, mang đến một cảm giác tỉnh táo,…


80.000 VNĐ

Neroli Essential Oil


110.000 VNĐ

Grapefruite Oil


90.000 VNĐ

Tinh Dầu Quế


50.000 VNĐ

Sandalwood Oil


80.000 VNĐ

Category Product